Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

0080 f23c 500
Reposted frombun bun
kulkacurly
kulkacurly
0086 c37a 500
X-Kuc
Reposted fromkopytq kopytq
kulkacurly
0097 87d4
Reposted fromaletodelio aletodelio

September 18 2017

kulkacurly
9812 6055 500
This is fine
Reposted fromfaguss faguss

July 26 2017

kulkacurly
9459 dc25
Fit dog
Reposted fromkopytq kopytq viamrocznakatia mrocznakatia
2038 7d3a 500
Reposted frommanxx manxx viaLarryGreenSky LarryGreenSky
kulkacurly

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viabeautifull-lie beautifull-lie
kulkacurly
1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viabeautifull-lie beautifull-lie
kulkacurly
8161 db6b 500
Reposted fromfrotka frotka viarudaxyz rudaxyz
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee viaLarryGreenSky LarryGreenSky
kulkacurly

July 25 2017

kulkacurly
Reposted fromFlau Flau viaLarryGreenSky LarryGreenSky
kulkacurly
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafatu fatu
kulkacurly
kulkacurly
Reposted fromgreensky greensky viazupazebowa zupazebowa
kulkacurly
kulkacurly
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viaLarryGreenSky LarryGreenSky
kulkacurly
0674 f024
Reposted fromsosna sosna viaLarryGreenSky LarryGreenSky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl